Учешће на научним скуповима

Мср Нина Б. Ћурчић

International Early Career Conference: Advances in Biogeography, Oксфорд, Велика Британија

Саопштење: “Endemic fauna in Serbia with distribution of some cave-living taxa” („Ендемична фауна у Србији са дистрибуцијом неких пећинских таксона“)

23–25. 9. 2011. године

Фотографије са конференције

др Милан Радовановић

International Scientific Conference “Baikal – world treasure”, Монте Карло, Монако

Саопштење: “Baikal Lake: Solar Activity – Climate change and Forest Fires” (Бајкалско језеро: Сунчева активност – климатске промене и шумски пожари)

15–16. 6. 2011. године

др Милан Радовановић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “The heliocentric analysis of the forest fire phenomenon - fires in Russia on august 2010, case study” („Хелоцентрична аналиаза појаве шумских пожара – пожари у Русији августа 2010. године, студија случаја“)

10-11. 12. 2010. године

др Мирчета Вемић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Contemporary Atlases of Serbia” („Савремени атласи Србије“)

10-11. 12. 2010. године

др Жељко Бјељац

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Traditionalism and ranking of tourist events”

10-11. 12. 2010. године

мр Марко Милошевић, мр Милован Миливојевић, др Јелена Ћалић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Spatial consequences of spontaneous displacement of settlements in Serbia” („Просторне последице спонтаног расељавања насеља у Србији“)

10-11. 12. 2010. године

др Јасмина Ђорђевић, мр Милена Панић, мр Тамара Јојић-Главоњић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Evaluation underdeveloped regions of SE and SW Serbia”

10-11. 12. 2010. године

Александра Спалевић, Никола Играчев

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Opportunities and constraints for adventure tourism development in Serbia” („Могућности и ограничења за развој авантуристичког туризма у Србији“)

10-11. 12. 2010. године

мр Милан Миленковић, др Милан Радовановић, др Владан Дуцић

The first Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Крајова, Румунија

Саопштење: “The Solar Activity and the Greatest Forest Fires in Deliblatska Peščara (Serbia) in the Period 1948-2009”

24. 9. 2010. године

мр Јована Бранков, др Жељко Бјељац, др Весна Лукић

The first Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Крајова, Румунија

Саопштење: “The Museums Night Event – demographic Profile of Visitors”

24. 9. 2010. године