Учешће на научним скуповима

мр Радмила Милетић, др Весна Лукић, мр Драгана Миљановић

The first Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Крајова, Румунија

Саопштење: “Deindustrialization and structural change in commuting flows in Serbia”

24. 9. 2010. године

др Мирчета Вемић

ГЕОЕКО 2010, Међународни симпозијум „Геоекологија – XXI вијек теоријски и апликативни задаци“, Жабљак-Никшић, Црна Гора

Саопштење: „‘Буковичка гора’ потенцијални парк природе на Дурмитору“

21–24. 9. 2010. године

Александра Спалевић

ГЕОЕКО 2010, Међународни симпозијум „Геоекологија – XXI вијек теоријски и апликативни задаци“, Жабљак-Никшић, Црна Гора

Саопштење: „Геоеколошке промене у београдском мерокрасу као последица процеса урбанизације“

21–24. 9. 2010. године

др Марина Тодоровић, мср Марија Дробњаковић

9th International conference “Cohesion and Disparities Regional Management, Peripheral Areas and Sustainable Development – European Perspectives”, Темишвар, Румунија

Саопштење: “Peripheral Rural Areas in Serbia – The Result of Unbalanced Regional Development”

13–16. 5. 2010. године

др Весна Лукић

IVth International Conference of Balkans Demography, Spatial demography of the Balkans: trends and challenges, Budva, Montenegro

Саопштење: “Population dynamics and commuting in Serbia”

13–15. 5. 2010. године

мр Јована Бранков, мр Милена Панић, мр Тамара Јојић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: „Природни потенцијали као основа развоја туризма у неразвијеним подручјима Србије – пример Власинског језера“

22–23. 4. 2010. године

мр Драгана Милијашевић, мр Ана Милановић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: “Тourism development in spatial nature reserves in Vojvodina”

22–23. 4. 2010. године

др Жељко Бјељац, мр Јована Бранков

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: Туристичка манифестација „Овчарски дани”

22–23. 4. 2010. године

др Жељко Бјељац, мр Милован Миливојевић, др Невена Ћурчић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: “Caves and pits in the east part of the Serbia as tourist potential”

22–23. 4. 2010. године

др Мирчета Вемић

14th International Conference of Historical Geographers, Kyoto, Japan

Саопштење: “Serbs in Kosovo and Metohija in the Second Half of the 19th Century According to an Ethnic Map of a Part of Old Serbia”

23–27. 8. 2009. године

Фотографије са конференције