Учешће на научним скуповима

мср Горица Станојевић, мср Александра Спалевић, Власта Кокотовић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природни услови као фактор социо-економског развоја периурбаног појаса Београда“

8–10.12.2011. године

мср Милица Пецељ, др Јелена Пецељ, др Милован Пецељ

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Топлотно оптерећење – биоклиматски индекс у функцији здравственог туризма на примеру Златибора“

8–10.12.2011. године

мр Марко В. Милошевић, мр Јелена Ковачевић, мр Милена Панић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природне непогоде и настава географије у Србији – тренутно стање“

8–10.12.2011. године

др Мирчета Вемић, Сузана Ловић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Картографија Јевта Дедијера“

12–13. 10. 2011. године

др Жељко Бјељац, др Јован Ромелић, мр Јована Бранков

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Туризам на простору Вршачких планина“

12–13. 10. 2011. године

др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стоилковић, Вера Глигоријевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Старост становништва земаља југоисточне Европе из нове перспективе“

12–13. 10. 2011. године

мр Милица Пецељ

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Могућности примене биоклиматских истраживања у бањском туризму“

12–13. 10. 2011. године

мср Горица Станојевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Анализа варијабилности сезонских температура ваздуха на простору Србије“

12–13. 10. 2011. године

мср Јелена Стојилковић, мср Марко Филиповић, Власта Кокотовић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Стадијуми демографског старења етничких група у Србији“

12–13. 10. 2011. године

Драгољуб Штрбац, мр Јелена Ковачевић-Мајкић, мр Драгана Миљановић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Одређивање годишње количине падавина применом ГИС-а“

12–13. 10. 2011. године