Учешће на научним скуповима

Датум одржавања: 14.06.2016. до 16.06.2016. године
Место одржавања: Градска управа Зрењанин, Зрењанин, Србија
Организатори: Завод за културу Војвођанских Румуна, Румунско друштво - фондација за етнографију и фолклор из Војводине, Покрајинска влада Војводине, Национални савет румунске националне мањине из Републике Србије


Сарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ, др Жељко Бјељац и др Александра Терзић, активно су учествовали у раду XXI Међународног научног симпозијума "Банат - историја и мултикултуралност", који је одржан у Зрењанину, 15.06.2016. године, и том приликом представили своја истраживања.

Датум одржавања: 6.6.2016. до 10.6.2016. године
Место одржавања: Албена, Албена, Бугарска
Организатори: International Space Science Institute (ISSI), Bern (Switzerland)Представник Србије и директор Географског института "Јован Цвијић" САНУ, др Милан Радовановић, на генералном симпозијуму "VarSITI 2016", одржаном у Албени (Бугарска), имао је запажено предавање под називом: Application of the ANFIS Models and Parallel Calculations for Establishing Potential Causal Link Sun-Hurricanes.

Датум одржавања: 17.5.2016. до 22.5.2016. године
Место одржавања: Нижњи Новогорд, Нижњи Новогорд, Руска Федерација
Организатори: United Nations, UNESCO, Federal Water Resources Agency, Federal Agency for Sea and Inland Water Transport, RF Hydrometeorology and Envi-ronmental Monitoring Agency, Federal Agency for Geodesy and Cartography, Government of the Nizhny Novgorod Region, UN University, Institute for Envi-ronment and Human Security, International Ocean Institute, International Social Ecological Union, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering and All-Russia CJSC “Nizhegorodskaya Yarmarka”.Директор Географског интитута "Јован Цвијић" САНУ, др Милан Радовановић, одржао је пленарно предавању на међународном научном скупу "Велике Реке" у Нижњем Новогорду (Русија), на тему: Утицај Дунава на урганизацију градова Нови Сад и Сремски Карловци.

Датум одржавања: 11.06.2015 до 13.06.2015 године
Место одржавања: Герлиц, Герлиц, Немачка
Организатори: Институт за старење становништва Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, и Универзитет примењених наука у Герлицу, Немачка


Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, Герлиц, Немачка. Announcement: „Типологија руралних насеља као платформа за ублажавање процеса депопулације у Србији“ Организатори: Института за старење становништва Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, и Универзитета примењених наука у Герлицу, Немачка 11-13. 6. 2015. године

Датум одржавања: 16.04.2015 до 16.04.2015 године
Место одржавања: Ставропољу, Ставропољу, Русија
Организатори: Државни универзитет у Ствропољу и Факултет за друштвене и културне услужне делатности и туризам


Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство) одржана је у Ставропољу (Ставропољски крај, Руска Федерација). Научни скуп је по трећи пут организован од стране Државног универзитета у Ствропољу и Факултета за друштвене и културне услужне делатности и туризам. Др Марко Д. Петровић и др Жељко Бјељац одржали су пленарна предавања, директним

Датум одржавања: 16.04.2015 до 18.04.2015 године
Место одржавања: Палић, Палић, Србија
Организатори: Асоцијација просторних планера Србије


Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, Палић, Суботица. Научни скуп је по осми пут организован од стране Асоцијације просторних планера Србије. Мр Марко В. Милошевић био је модератор секције „Климатске промене и њихов утицај на планирање, уређење и заштиту простора“, док је у оквиру скупа презентовао и научни рад колега са Географског института. Научни рад: „Геоморфолошки индикатори природних непогода - пример блатне бујице у Текији

Датум одржавања: 25.09.2019. до 29.09.2019. године
Место одржавања: Географски факултет, Београд, Србија
Организатори: Географски факултет, Универзитет у Београду

Са великим задовољством вас обавештавамо да је 8. по реду CATference успешно одржана од 25-29.9.2019. године у Београду у организацији Географског факултета.

 

Датум одржавања: 25.08.2014 до 27.08.2014 године
Место одржавања: Бајкалском језеро, Гремјачинск, Русија
Организатори: Географски факултет, Универзитет Ломоносов.


Међународна конференција “Geoheritage and eco-tourism“, Доц. др Дарко Вуковић одржао је пленарно предавање под насловом Ecotourism impact model на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов. Саопштење: “Ecotourism impact model“ 25-27. августа 2014. године

Датум одржавања: 23.04.2015 до 25.04.2015 године
Место одржавања: Саранск, Саранск, Русија
Организатори: Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва


Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија. Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница 23-25. 4. 2014. године

Датум одржавања: 21.04.2014 до 21.04.2014 године
Место одржавања: Ђер, Ђер, Мађарска
Организатори: Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије


Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница 21. 4. 2014. године