Радмила Милетић

мр Радмила Милетић, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: просторно планирање, индустријска географија, регионални развој

Биографија