Зборник радова - Књига бр. 26

 

Насловна страна

Садржај

Милисав Лутовац

Жупско виногорје и виноградска насеља у њима (1–21)

Душан Дукић

Хидрографске особине Источне Србије (23–94)

Љиљана Ћирковић

Хидролошке карактеристике Јадра (95–111)

Мирослав Поповић, Мирослав Милојевић

Економско-географске карактеристике индустрије рударства и занатства Источне Србије (115–160)

Радован Ршумовић

Саобраћај Источне Србије – прилог термалној географији Источне Србије (161–184)

Живорад Мартиновић, Михајло Костић

Попшичка Бањица (185–198)