Зборник радова - Књига бр. 43

 

(Преузмите скенирани прилог у ПДФ запису)

 

Насловна страна

Садржај

Милош Зеремски

О обалским линијама понтиског мора у околини Београда (1–16)

Милош Зеремски, Хенрик Марушчак, Јержи Бутрим

Проблеми хроностратиграфије леса Војводине (17–32)

Мирослав Оцокољић

Хидролошки и термички режим река региона Краљево (33–56)

Милован Радовановић

Антропогеографске и демографске основе развоја насељености у Србији. Развој насељености до Другог светског рата (57–91)

Јержи Костровицки

Промена европске пољопривреде у светлости карте пољопривредних типова Европе (93–101)

Роман Шченсни

Просторна структура пољопривреде Пољске у периоду 1960–1985. године (103–111)

Роман Куликовски, Божена Галчињска

Просторна организација пољопривреде у приградској зони Варшаве (113–125)

Вјеслава Тишкјевич, Братислав Јаћимовић

Промене у структури величине индивидуалних газдинстава СР Србије у периоду 1961–1981. године (127–136)

Милан Бурсаћ

Природни услови за развој пољопривреде и шумарства у ширем простору Копаоника (137–149)

Радмила Бркић

Индустрија и рударство на територији општине Титова Митровица, Зубин поток и Звечан (151–160)

Александар Вељковић

Градови – центри развоја мрежа насеља средишње Србије (161–195)

Александар Вељковић

Велика привредна зона у Панчевачком риту – елеменат будуће просторне структуре агломерације Београд (197–215)

Иван Б. Поповић

Главна обележја и неке специфичности викенд насеља и насеобина на територији општине Голубац (217–236)

Рецензенти