Зборник радова - Књига бр. 52

 

Насловна страна

Садржај

Milan Radovanović, Milan Stevančević, Dragoljub Štrbac

Прилог проучавању утицаја енергије сунчевог ветра на атмосферске процесе

A Contibution to the Study of the Influence of the Energy of Solar Wind Upon the Atmospheric Processes (1–18)

Miroslav Marković

Јован Цвијић: претеча геотектонике

Jovan Cvijic: Forefater of Neotectonics (19–34)

Vladimir Nikitović, Vesna Lukić

Упоредна анализа основних агрегатних показатеља демографског кретања општина дунавско–моравског коридора

Comparative Analysis of Basic Aggregate Indicators of Danube-Morava Corridor Municipalities' Demographic Change (35–50)

Željko Bjeljac, Nevenka Ćurčić

Туристичко пропагандне манифестације као сегмент туристичке понуде Војводине

Touristic and Propagandic Events as a Segment of the Touristic Offer in Vojvodina (Province of Serbia) (51–64)

Aleksandar Veljković, Milan Bursać, Miloš Mišković

The Accordance Between Approach and Solution in the Spatial Plans of Serbia and Montenegro With Spatial Plan of the Republic of Srpska (65–90)