Предња корица.

Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије

Књига 96

ISBN 978-86-80029-79-5

Година издања: 2019
Аутори: Добрила Лукић и Марко Д. Петровић
Уредник: Јована Бранков

 

Преузмите књигу у пдф формату: - FINAL_MONOGRAFIJA!!!.pdf