Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ

Zbornik CMYK 2017


   

    Основни подаци

    

    Штампано издање:

    ISSN 0350-7599

    Електронско издање:

    ISSN 1821-2808

    Учесталост објављивања: 

    три пута годишње

    (април, август, децембар)

 

Више информација можете наћи на новом сајту Зборника:

https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/index

За сва додатна питања можете нам се обратити на:

logo web of science            journal img

 

 

Зборник радова - Књига бр. 59-1

 

Насловна страна

Мирчета Вемић, Милан Радовановић

Живот и научно дело Милована В. Радовановића (7–34)

Бошко Миловановић, Милан Радовановић

Повезаност сунчеве активности и циркулације атмосфере у периоду 1891–2004. (35–48)

Валентина Дрљача, Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић

Анализа топлотних таласа помоћу климатског индекса у Београду и Нишу (49–62)

Dragana Milijašević, Tamara Jojić-Glavonjić

Water Quality оf the Djetinja River (63–74)

Преведено на српски

Квалитет воде реке Ђетиње

Jovana Brankov, Željko Bjeljac, Ivan B. Popović

“Haymaking оn Rajac Mt” – Tourist Event (75–92)

Преведено на српски

Туристичка манифестација „Косидба на Рајцу”

Ивана Блешић, Јован Ромелић, Милан Брадић

Примена модификованог SERVQUAL модела у оцени квалитета хотелских услуга на примеру Западноморавске бањске зоне (93–110)

Светлана Вукосав, Невена Ћурчић

Промене у хотелиjерству Војводине као резултат транзиционих процеса (111–126)

Mirčeta Vemić

Objective оnd Intentional Errors оn Modern Geographical Maps оf Serbia аnd Surroundings (127–142)

Преведено на српски

Објективне и намерне грешке на савременим географским картама Србије и окружења

Емилија Манић

Примена ГИС-а у анализи трговинског подручја (143–162)

Nataša Urošev

The Influence оf Projection Transformations оn Degree оf Generalization оf Map Contents (163–178)

Преведено на српски

Утицај деформација картографских пројекција на степен генерализације садржаја карата

Aleksandar Ilić

Global Spatial Data Infrastructure (179–194)

Преведено на српски

Глобална инфраструктура просторних података

Марија Ћирковић

Учешће грађана и невладиних организација у планирању развоја локалних заједница на примеру општина Прибој и Пријепоље (195–210)

Географски институт

CIP

Поткатегорије