Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ

Zbornik CMYK 2017


   

    Основни подаци

    

    Штампано издање:

    ISSN 0350-7599

    Електронско издање:

    ISSN 1821-2808

    Учесталост објављивања: 

    три пута годишње

    (април, август, децембар)

 

Више информација можете наћи на новом сајту Зборника:

https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/index

За сва додатна питања можете нам се обратити на:

logo web of science            journal img

 

 

Зборник радова - Књига бр. 58

 

Насловна страна

Vladimir Stojanović, Dušan Mijović

Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement (5–16)

Преведено на српски

У изради...

Predrag Đurović, Ljubomir Menković

The Duboka Piracy (17–27)

Преведено на српски

У изради...

Dragan Popov, Slobodan B. Marković, Dragoljub Štrbac

Generations of Meanders in Serbian Part of Tisa Valley (29–42)

Преведено на српски

У изради...

Јелена Ковачевић-Мајкић

Хидролошка анализа водотока у сливу Скрапежа (43–58)

Vladan Ducić, Milan Milenković, Milan Radovanović

Contemporary Climate Variability and Forest Fires in Deliblatska Peščara (59–73)

Преведено на српски

У изради...

Ivan B. Popović

Accomplishments of Transportation Geography in Serbia and World (75–86)

Преведено на српски

У изради...

Снежана Бесермењи, Татјана Пивац, Ивица Јуришин

Туристички значај Галерије „Милан Коњовић“ у Сомбору (87–104)

Неда Живак

Посавска развојна осовина Републике Српске (105–120)

Jasmina Đorđević

Impact of Planned and Development Documents on Trans-Border Cooperation of Northern Vojvodina (121–135)

Преведено на српски

У изради...

Mirčeta Vemić

Overspreading of Toponyms in Dependence on Economic Development in the Example of Mountain Zlatibor (137–154)

Преведено на српски

Ширење топонима у зависности од привредног развоја на примеру Златибора

Поткатегорије