Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ

Zbornik CMYK 2017


   

    Основни подаци

    

    Штампано издање:

    ISSN 0350-7599

    Електронско издање:

    ISSN 1821-2808

    Учесталост објављивања: 

    три пута годишње

    (април, август, децембар)

 

Више информација можете наћи на новом сајту Зборника:

https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/index

За сва додатна питања можете нам се обратити на:

logo web of science            journal img

 

 

Зборник радова - Књига бр. 60-2

 

Cover / Корице

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

Nelly Hristova

Hydrological Picture of Nišava Trans-Boundary Catchment (1–14)

Преведено на српски

У припреми...

Dragana Milijašević, Ana Milanović

Anlysis of River Regime and Water Balance in the Đetinja River Basin (15–25)

Преведено на српски

Анализа речног режима и водног биланса у сливу Ђетиње

Gorica Stanojević

The Classifications of Atmospheric Circulation (27–37)

Преведено на српски

Класификације циркулације атмосфере (27–37)

Marko V. Milošević, Milovan Milivojević, Jelena Ćalić

Spontaneously Abandoned Settlements in Serbia – Part 1 (39–57)

Преведено на српски

У припреми...

Veljko Radovanović, Marijana Maksimović

Labor Market and (UN)Employment in the European Union and Serbia – Regional Aspects (59–75)

Тржишта рада и (не)запосленост у Европској Унији и Србији - регионални аспект

У припреми...

Aleksandra Stanojlović, Nevena Ćurčić, Nataša Pavlović

Tourism Valorisation of Site “Lazar’s Town” in Kruševac (77–93)

Преведено на српски

Туристичка валоризација локалитета „Лазарев Град“ у Крушевцу

Dejan Božović

Location Analysis of the Landfill of Waste in Loznica (95-105)

Преведено на српски

Анализа локације депоније отпада у Лозници

Жељко Бјељац

In memoriam: др Иван Б.Поповић (1949 - 2010) (107-108)

Радмила Милетић

In memoriam: др Марина Тодоровић (1955 - 2010) (109-110)

Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić", Serbian Academy of Sciences and Arts

The Instruction for Authors

Преведено на српски

Упутство ауторима

Географски институт

CIP

 

Поткатегорије