Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ

Zbornik CMYK 2017


   

    Основни подаци

    

    Штампано издање:

    ISSN 0350-7599

    Електронско издање:

    ISSN 1821-2808

    Учесталост објављивања: 

    три пута годишње

    (април, август, децембар)

 

Више информација можете наћи на новом сајту Зборника:

https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/index

За сва додатна питања можете нам се обратити на:

logo web of science            journal img

 

 

Зборник радова - Књига бр. 62-1

 

Front page

Contents

Мilutin Tadić, Sava Anđelić

Solstice orientation of the St Nicholas church monastery Studenica, Serbia (1–9)

Преведено на српски

У припреми...

Miroljub Milinčić, Bojana Mihajlović, Dejan Šabić, Nina Ćurčić

Mountain border area of Eastern Serbia in the function of the spring zones of surface waters (11–29)

Преведено на српски

Погранични планински простор Источне Србије у функцији изворишта површинских вода (11–29)

Darko Vuković, Ana Jovanović, Zoran Grubišić

The economic aspect of regionalization of European countries (31–48)

Преведено на српски

Економски аспект регионализације европских држава (31–48)

Nikola Fabris, Radoje Žugić

Regionalisation and regional policy of Montenegro (49–67)

Преведено на српски

У припреми...

Ivan Živadinović, Jovanka Vukmirović, Gordana Komazec

The Danube as a development resource – perception and activities of local administration (70–88)

Преведено на српски

У припреми...

Djuro Maric

Corridor Vc as a factor of integration of Bosnia and Herzegovina into the European Union (89–101)

Преведено на српски

У припреми...

Ana Banić Grubišić

“Route 66” – the pop – cultural trip to the west (103-125)

Преведено на српски

“Route 66” – попкултурно путовање на запад (103–125)

Zoran Milošević, Slobodan Marković

The changing geopolitics of energy (125-134)

Преведено на српски

У припреми...

Ana Stranjančević, Bojana Kovačević

Human resources in sports and recreational tourism in Montenegro coast: situation and perspectives (135-156)

Преведено на српски

Људски ресурси у спортско-рекреативном туризму Црногорског приморја: стање и перспективе (135-157)

BOOKS REVIEWS

ПРЕГЛЕД КЊИГА

Gorica Stanojević

“Climate of the Mountain Stara planina”, Author: Boško Milovanović (157-158)

Преведено на српски

„Клима Старе планине“, Аутор: Бошко Миловановић (159-160)

Dragana Milijašević

“The water evaporation in heterogeneous geological conditions - development of numerical model for determination of evapotranspiration”, Author: Jugoslav Nikolić (159-160)

Преведено на српски

„Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима – развој нумеричког модела одређивања евапотранспирације“, Аутор: Југослав Николић (161-162)

Mirčeta Vemić

“Verification of the Evapotranspiration Model – hydrogeological, hydrological, geographical and meteorological research on the example of Zapadna Morava river upper basin”, Author: Jugoslav Nikolić (161-162)

Преведено на српски

„Верификација модела евапотранспирације – хидрогеолошка, хидролошка, географска и метеоролошка истраживања на примеру горњег слива Западне Мораве“, Аутор: Југослав Николић (163-164)

Rastislav Stojsavljević

“Goč and Podgorina”, Author: Tamara Kovačević (163)

Преведено на српски

„Гоч и Подгорина“, Аутор: Тамара Ковачевић (165)

 

Поткатегорије