• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

 


Предња корица.

Контактне и структурне одлике карста Џевринске греде

Књига 72

Година издања:: 2008
Аутори: Јелена Ћалић
Уредник: Марина Тодоровић

 

 

Монографија ауторке Јелене Ћалић на свеобухатан начин приказује истраживања карста Џевринске греде у североисточној Србији. Ово подручје представља идеалан полигон на коме се испреплићу типичне карактеристике контактног карста и веома јак утицај тектонских структура. На терену су извршена општа карстолошка (укључујући и хидролошка), као и детаљна спелеолошка истраживања. Притом је у значајној мери укључена и структурна анализа, за коју се показало да је неопходна за адекватно разумевање карста. Карст Источне Србије у великој мери има одлике контактног карста. Иако су до сада објављени бројни резултати и студије о истраживањима карстних терена Источне Србије, приметно је да постоји потреба детаљнијег и темељитијег теоријског дефинисања контактног карста. Исто тако, показала се и потреба целовитијег тумачења значаја структурних елемената у развоју карста, који су у претходним геоморфолошким истраживањима код нас били неоправдано запостављени.Карст Џевринске греде у североисточној Србији представља идеалан полигон на коме се испреплићу типичне карактеристике контактног карста и веома јак утицај тектонских структура. На терену су извршена општа карстолошка (укључујући и хидролошка), као и детаљна спелеолошка истраживања.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_072_jelena_calic_srp.pdf