• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Предња корица.

Етничка карта дела Старе Србије

Књига 61

ISBN 86-80029-29-7

UDK 314.117-054(497.11)"1871/1877"
Година издања: 2005
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: Милан Бурсаћ

 

 

Етничка карта дела Старе Србије је визуел на карто графска представа етничког састава и распореда становништва по насељима, која су наведена у путопису Милоша С. Милојевића из друге половине XIX века. Три свеске нашег познатог путописца под насловом Путопис дела Праве (Старе) Србије које су објављене 1871, 1872. и 1877. године, несумњиво представљају веома вредан историјски, етнографски и географски извор, који је послужио за израду ове карте. Путопис је рађен, пре свега, из научних разлога, што се види из подршке тадашњег председника Српског ученог друштва г. Јанка Шафарика, као и материјалне помоћи које је то друштво издвојило за штампање прве две свеске. У нашој историографи ји овај путопис је посебно запажен, често је навођен, понекад и оспораван, али до данас није картиран ни један његов садржај. Имајући у виду могућности картографије да литерарне и нумеричке податке претвори у визуелни облик, за ову карту издвојен је само онај садржај који се односи на етнички састав становништва и његов распоред по насељима са различитим бројем кућа.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_061_mirceta_vemic.pdf