• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Предња корица.

УВ зрачење и топлотни таласи у Војводини

Књига 87

ISBN 978-86-80029-68-9

Година издања: 2016
Аутори: Славица Малиновић Милићевић и Милан Радовановић
Уредник: Бошко Миловановић

 

 

Човек је чврсто везан за целокупну природу, односно за све оно што га окружује и на њега, непосредно или посредно, делује. Атмосфера је онај део животне средине са којим је људски организам у сталном додиру па се стање организма може тумачити и као одговор на физичко и хемијско стање атмосфере. Својом делатношћу, човек је изменио првобитни састав атмосфере што се неповољно одражава на сав живи свет, па самим тим и на њега самог. Утицај човекових активности на атмосферу, између осталог, има за последице повећање температуре ваздуха и UV зрачења. Скраћеницу UV ћемо користити у контексту међународне ознаке за ултраљубичасто зрачење (ultraviolet), јер у случају буквалног превода на српски језик било би неопходно користити скраћеницу УЉ (ултраљубичасто, тј. претерано, екстремно, крајње љубичасто).
Акумулација хлорофлороугљеника и других загађујућих материја у атмосфери уништава стратосферски озонски омотач и повећава ниво UV зрачења, које је главни фактор ризика за развој рака коже. Праћење интензитета UV зрачења и прва упозорења због његовог штетног дејства почела су у Аустралији почетком 80-их година двадесетог века, а данас се у свим развијенијим државама на више локација оно континуирано мери. Међутим, упркос значајном повећању броја места за мерење UV зрачења у последњој деценији, просторна густина метеоролошких станица које су опремљене инструментима за мерење UV зрачење још увек је мала. У Војводини се ултраљубичасто зрачење континуирано прати од 2003. само у Новом Саду, што је недовољно да се процени његов тренд и дугорочни биолошки ефекти. Да би се добио довољно дугачак низ података релевантних за процену тренда и оцену биолошког ефекта, у овом истраживању је, поред осталог, конструисана и верификована емпиријска формула за процену дневних еритемалних UV доза.
Повећање концентрација гасовитих загађујућих материја и честица у атмосфери, а посебно повећање гасова стаклене баште, доводи до глобалног загревања и веће учесталости екстремних температура што негативно

Преузмите књигу у пдф формату: FINAL Prelom UV_Spremno korektura za STAMPU.pdf