• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 22

 

Насловна страна

Садржај

Братислав П. Јовановић, Чедомир С. Милић, Милош Зеремски, Михаило Костић и Радован Ршумовић

Удолина Велике и Јужне Мораве (1–92)

Братислав П. Јовановић

Рељеф средњег и доњег дела Великоморавске удолине (93–144)

Марко Милосављевић

Климатске одлике Удолине Велике и Јужне Мораве (145–199)

Томислав Л. Ракићевић

Хидролошке одлике Јужне Мораве (202–225)

Милош Зеремски

Хидрографске особине Удолине Велике Мораве (227–302)

Олга Савић

Комуна Лесковац (303–452)

Михајло Костић

Алексиначка котлина (453–591)

Радован Ршумовић, Мирослав Милојевић, Мирослав Поповић и Олга Савић

Комуна Светозарево (593–675)

Бранимир Дакић

Источни део Параћинско–Светозаревске котлине (677–706)

Мирослав Милојевић

Искоришћавање земљишта у К.О. Качарево (707–726)