• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 27

 

Насловна страна

Садржај

Милош Зеремски, уредник

Предговор (7)

Ivan Gams

Koncepcije in problemi geomorfološkega kartiranja v svetu (9–20)

Милош Зеремски

Осврт на досадашње резултате о геоморфолошком картирању у Југославији (21–30)

Раденко Лазаревић

Квантитативне геоморфолошке карте (31–41)

Јован Динић

Апликативан значај геоморфошких карата (43–52)

Милош Зеремски

Детаљно геоморфолошко картирање неопходно средство модерне геоморфологије (53–59)

Мирослав Марковић

Детаљна геоморфолошка карта СФРЈ (61–68)

Петер Хабић

Основна спелеолошка карта Словеније и њено значење за геоморфолошко проучавање краса (69–76)

Душан Манaковиќ, Томе Андоновски

Геоморфолошко картирање на теренот: Гроот–Вршник–Гочу–Дабовик–Голик и Свети Илија (77– 87)

Vilko Klein

Osnovni elementi vertikalne razdiobe reljefa sjeverozapadne Hrvatske i susjednih područja Slovenije na temelju mofostrukturne analize (89–100)

Мирослав Марковић

Геоморфолошка карта Орјена (101–110)

Миладин Анђелић, Славко Лисенко

Редакцијско-технолошки поступак израде тематских карата (111–119)

Уредник

Записник са првог југословенског симпозијума о геоморфолошком картирању (121–126)