• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 34

 

Насловна страна

Садржај

Чедомир С. Милић

Епигенетске особине Дичине и Драгобиља (1–12)

Чедомир С. Милић

Фосилне и рецентне плавине у сливовима Дичине и Драгобиља (13–26)

Милош Зеремски

Ортогоналне морфоструктуре и једносмерне асиметрије – геоморфолошки показатељи неотектонских процеса ниске Шумадије (27–44)

Драгутин Петровић

Пећине Шумадије (45–82)

Радован Ршумовић

Геоморфолошки процеси на приобалном делу Саве од Обреновца до Београда и њихов друштвеногеографски значај (83–92)

Верка Јовановић

Речна мреже Шумадије (93–107)

Олга Савић

Миграције становништва у Младеновац после Другог светског рата (109–126)

Радмило Јовановић

Географски положај и типови насеља Азбуковице (127–138)

Михајло Костић

О функционалитету термалних токова у Србији (139–183)

Михајло Костић, Драгољуб Милановић

Студенички кисељак (185–212)