• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 42 (Општина Голубац)

 

(Преузмите скенирани прилог у ПДФ запису)

 

Корице

Насловна страна

Предговор

Александар Вељковић

Географски положај територије општине Голубац (7–21)

Милош Зеремски

Геоморфолошке карактеристике еолског рељефа (23–49)

Чеодомир Милић

Савремени геоморфолошки процеси и педогенеза (51–69)

Борут Кирбус

Геоморфолошки потенцијали од значаја за коришћење простора (71–97)

Верка Јовановић

Климатске и хидролошке карактеристике (99–114)

Гордана Војковић

Становништво (115–152)

Радмила Бркић, Бранка Тошић:

Просторно-привредна структура (153–175)

Марина Тодоровић

Пољопривреда (177–200)

Бранка Тошић, Радмила Бркић

Инфраструктурни системи (201–212)

Радмило Јовановић

Мрежа насеља (213–240)

Гордана Војковић

Становање (241–256)

Бранка Тошић

Просторна структура насеља Голубац (257–270)

Милан Бурсаћ

Коришћење простора (271–298)

Милутин Љешевић

Животна средина (299–317)

Александар Вељковић

Организација геопростора на подручју општине Голубац (319–348)

Садржај