• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 43

 

(Преузмите скенирани прилог у ПДФ запису)

 

Насловна страна

Садржај

Милош Зеремски

О обалским линијама понтиског мора у околини Београда (1–16)

Милош Зеремски, Хенрик Марушчак, Јержи Бутрим

Проблеми хроностратиграфије леса Војводине (17–32)

Мирослав Оцокољић

Хидролошки и термички режим река региона Краљево (33–56)

Милован Радовановић

Антропогеографске и демографске основе развоја насељености у Србији. Развој насељености до Другог светског рата (57–91)

Јержи Костровицки

Промена европске пољопривреде у светлости карте пољопривредних типова Европе (93–101)

Роман Шченсни

Просторна структура пољопривреде Пољске у периоду 1960–1985. године (103–111)

Роман Куликовски, Божена Галчињска

Просторна организација пољопривреде у приградској зони Варшаве (113–125)

Вјеслава Тишкјевич, Братислав Јаћимовић

Промене у структури величине индивидуалних газдинстава СР Србије у периоду 1961–1981. године (127–136)

Милан Бурсаћ

Природни услови за развој пољопривреде и шумарства у ширем простору Копаоника (137–149)

Радмила Бркић

Индустрија и рударство на територији општине Титова Митровица, Зубин поток и Звечан (151–160)

Александар Вељковић

Градови – центри развоја мрежа насеља средишње Србије (161–195)

Александар Вељковић

Велика привредна зона у Панчевачком риту – елеменат будуће просторне структуре агломерације Београд (197–215)

Иван Б. Поповић

Главна обележја и неке специфичности викенд насеља и насеобина на територији општине Голубац (217–236)

Рецензенти