• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 47/48

 

Насловна страна

Садржај

Мирослав Оцокољић

Географске регије Србије са аспекта распореда вода и потреба у води (1–13)

Мирослава Ункашевић, Ивана Тошић

Анализа вишегодишних низова облачности и релативног осунчавања у Београду (15–26)

Љубомир Менковић

Опоље: морфологија и морфогенеза (27–40)

Илија Мисаиловић

Број добеглих породица у ужички крај у време босанско–херцеговачког устанка 1875. годиине ( 41–47)

Радмила Милетић

Промене економске структуре становништва општине Панчево под утицајем индустијализације (49–74)

Бранислав Стојановић

Неке популационе промене у демографским реонима (регионима) Србије у периоду 1971–1991. године (75–95)

Гордана Војковић, Марина Тодоровић

Осноне теоријско-методолошке поставке утврђивања „резерви“ радне снаге у пољопривреди (97–119)

Иван Б. Поповић

Насеобински развој Нишке бање у периоду између два светска рата (121–139)

Бранка Тошић

Процес урбанизације у Србији у периоду после другог светског рата (141–156)

Србољуб Ђ. Стаменковић, Мирољуб А. Милинчић

Основни геофактори урбаног развоја Врањске бање (157–174)

Мирко Грчић

Научне школе у политичкој географији и геополитици (175–200)

Драгана Миљановић

Подручје промене метода бонитациије у вредновању природне средине (201–215)

Јасмина Ђорђевић

Евалуација природних потенцијла за развој и размештај индустије и становања у општини Мајданпек (217–238)

Јасмина Ђорђевић

Проблеми руралног планирања (239–253)

Aleksandar Veljković, Milan Bursać, Miloš Mišković

The Accordance Between Approach and Solutions in the Spatial Plans of Serbia and Montenegro With Spatial of the Republic of Srpska (255–284)

Верка Јовановић

Елементи географског информационог система (285–300)