• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 49

 

Насловна страна

Садржај

Милан Бурсаћ, Милан Радовановић

Нека питања развоја географије Србије (1–12)

Марина Тодоровић

Стање и перспективе аграрне географије у свету и код нас (13–22)

Верка Јовановић, Радмило Јовановић

Стратегија и интеграције хидролошких информација (23–40)

Мирчета Вемић

Методолошке основе израде националног атласа (41–58)

Мирослав Оцокољић

Историјске максималне падавине у Београду и њихов урбани аспект (59–68)

Илија Мисаиловић

Водоснабдевање Пожеге (69–96)

Милован Миливојевић

Глацијална морфологија Комова (97–120)

Бранислав Стојановић

Ниво урбанизованости као елемент регионализације Србије (121–134)

Гордана Војковић

Регионални аспекти старења пољопривредног становништва Србије (135–154)

Иван Поповић

Хронолошки преглед стечених сазнања о насеобинама за рекреацију у просторним целинама Србије (155–176)

Жељко Бјељац

Туристичка регионализација геопростора АП Војводина (177–190)