• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 53

 

Почетна страна

Mirko Grčić, Ivan Ratkaj

Transport Corridors as a Factor of Integration in South-Eastern Europe (7–26)

Саобраћајни коридори као фактор интеграције у југоисточној Европи

Janina Wrzak-Tomić, Andrzej Manecki

Hidrothermal Phenomena in Risova Cave and Within Vencac Massif Shumadies, Serbia (27–47)

Хидротермалне појаве у пећини Рисовача и у оквиру масива Венчац, Шумадија, Србија

Marina Jordanova, Gešo Gešev

Natural, recreational, and cultural-historic Values of the Sandanski Spa (Pirin Mountains) (49–72)

Природне, рекреативне и културно-историјске вредности бање Сандански (Пиринске планине)

M.S.Gill, Upinder Sawhney, Yadvinder Singh

Pattern of Foreign Direct Invesment in India, Since 1991. (73–93)

Шема страних директних инвестиција у Индији од 1991. године