• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 54

 

Насловна страна

Садржај

Milan Radovanović, Vesna Lukić, Nedeljko Todorović

Heliocentric Electromagnetic Long-Term Weather Forecast and its Applicable Significance (5–18)

Преведено на српски

Хелиоцентрична електромагнетна дугорочна временска прогноза и њен апликативни значај

Nina Nikolova, Stanislav Vassilev

Variability of Summer-Time Precipitation in Danube Plain, Bulgaria (19–32)

Boško Milovanović

Statistical Procedures Application and Results of Research of Precipitation on Mountain Stara Planina (33–44)

Преведено на српски

Резултати примене статистичких поступака у истраживању падавина на Старој Планини

Tamara Kovačević, Anđelija Ivkov, Branislav Đurđev

Age Structure of Gypsies in Vojvodina (45–62)

Преведено на српски

Старосна структура Рома у Војводини

Mirčeta Vemić

The Present Condition and Projection of Construction of Railway Net of the Danube-Morava Corridor (63–74)

Преведено на српски

Садашње стање и пројекција изградње мреже пруга дунавско-моравског коридора

Dragana Matijević

Recent Development of Rural Settlements in Northern Part of Belgrade Periurban Space (75–86)

Преведено на српски

Рецентни развој сеоских насеља у северном делу београдског периурбаног простора

Ivan B. Popović

The Chronology of Building and Physionomy of the Danube Basin Leisure and Recreation Settlements on the Miroč Mountain (Serbia) (87–98)

Преведено на српски

Хронологија изградње и физиономија подунавских насеобина за одмор и рекреацију на Мирочу

Jovan Romelić, Kristina Košić, Tatjana Pivac

The Condition and Possibilities of Development Rural Tourism in Mountain Part of Vojvodina Province (99–114)

Преведено на српски

Стање и могућности развоја руралног туризма у планинском делу Војводине

Jasmina Jovanović, Dragica Živković

Cartographic Modeling of the Population Density in the Function of Research of Spatial–Demographical Relations (115–127)

Преведено на српски

Картографско моделовање густина насељености у функцији истраживања просторно-демографских односа

Географски институт

CIP