• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 56

 

Насловна страна

Садржај

Љубомир Менковић, Милан Кошћал

Рељеф подручја општине Аранђеловац (5–24)

Dusan Mijović, Vladimir Stojanović

Conservation of Hydro(geo)logical Heritage Sites for Protection of Plains Environment (The Mostonga Example, Western Bačka) (25–33)

Преведено на српски

У изради...

Ана Милановић

Анализа речног режима и водног биланса у сливу Лепенице (35–50)

Тамара Ковачевић, Анђелија Ивков, Бранислав Ђурђев

Размештај становништва Гоча и Подгорине у другој половини 20. и почетком 21. века (51–65)

Dragana Matijević

Functional Area of Belgrade and Its Impact on Vital Component in the Example of Settlements in the Municipality of Stara Pazova (67–76)

Преведено на српски

У изради...

Марија Ћирковић

Промене у мрежи насеља просторно-функционалног подручја Пријепоља (77–93)

Марина Тодоровић, Радмила Милетић

Коришћење земљишта у Ваљевским селима Бујачић, Клинци и Петница (95–111)

Иван Б. Поповић

Просторна упознавања Нишке Бање у 19. веку (113–129)

Jasmina Đorđević, Milena Panić

Undeveloped Areas – South Morava Region (131–145)

Преведено на српски

У изради...

Марина Јанић-Сириџански, Славољуб Јовановић, Љиљана Живковић

Картографско моделовање концентрације градског и сеоског становништва Србије (147–160)

In memoriam

Драгана Матијевић (1972–2007) (159–160)