• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 58

 

Насловна страна

Vladimir Stojanović, Dušan Mijović

Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement (5–16)

Преведено на српски

У изради...

Predrag Đurović, Ljubomir Menković

The Duboka Piracy (17–27)

Преведено на српски

У изради...

Dragan Popov, Slobodan B. Marković, Dragoljub Štrbac

Generations of Meanders in Serbian Part of Tisa Valley (29–42)

Преведено на српски

У изради...

Јелена Ковачевић-Мајкић

Хидролошка анализа водотока у сливу Скрапежа (43–58)

Vladan Ducić, Milan Milenković, Milan Radovanović

Contemporary Climate Variability and Forest Fires in Deliblatska Peščara (59–73)

Преведено на српски

У изради...

Ivan B. Popović

Accomplishments of Transportation Geography in Serbia and World (75–86)

Преведено на српски

У изради...

Снежана Бесермењи, Татјана Пивац, Ивица Јуришин

Туристички значај Галерије „Милан Коњовић“ у Сомбору (87–104)

Неда Живак

Посавска развојна осовина Републике Српске (105–120)

Jasmina Đorđević

Impact of Planned and Development Documents on Trans-Border Cooperation of Northern Vojvodina (121–135)

Преведено на српски

У изради...

Mirčeta Vemić

Overspreading of Toponyms in Dependence on Economic Development in the Example of Mountain Zlatibor (137–154)

Преведено на српски

Ширење топонима у зависности од привредног развоја на примеру Златибора