• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 59-1

 

Насловна страна

Мирчета Вемић, Милан Радовановић

Живот и научно дело Милована В. Радовановића (7–34)

Бошко Миловановић, Милан Радовановић

Повезаност сунчеве активности и циркулације атмосфере у периоду 1891–2004. (35–48)

Валентина Дрљача, Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић

Анализа топлотних таласа помоћу климатског индекса у Београду и Нишу (49–62)

Dragana Milijašević, Tamara Jojić-Glavonjić

Water Quality оf the Djetinja River (63–74)

Преведено на српски

Квалитет воде реке Ђетиње

Jovana Brankov, Željko Bjeljac, Ivan B. Popović

“Haymaking оn Rajac Mt” – Tourist Event (75–92)

Преведено на српски

Туристичка манифестација „Косидба на Рајцу”

Ивана Блешић, Јован Ромелић, Милан Брадић

Примена модификованог SERVQUAL модела у оцени квалитета хотелских услуга на примеру Западноморавске бањске зоне (93–110)

Светлана Вукосав, Невена Ћурчић

Промене у хотелиjерству Војводине као резултат транзиционих процеса (111–126)

Mirčeta Vemić

Objective оnd Intentional Errors оn Modern Geographical Maps оf Serbia аnd Surroundings (127–142)

Преведено на српски

Објективне и намерне грешке на савременим географским картама Србије и окружења

Емилија Манић

Примена ГИС-а у анализи трговинског подручја (143–162)

Nataša Urošev

The Influence оf Projection Transformations оn Degree оf Generalization оf Map Contents (163–178)

Преведено на српски

Утицај деформација картографских пројекција на степен генерализације садржаја карата

Aleksandar Ilić

Global Spatial Data Infrastructure (179–194)

Преведено на српски

Глобална инфраструктура просторних података

Марија Ћирковић

Учешће грађана и невладиних организација у планирању развоја локалних заједница на примеру општина Прибој и Пријепоље (195–210)

Географски институт

CIP