• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 59-2

 

Садржај

Уредник Жељко Бјељац

Предговор

Љ. Миљковић, С. Миладиновић, М. Степановић

Клизишта у смедеревском подунављу (1–16)

M. Radovanović, B. Milovanović, J. Gomes

Endangerment of Undeveloped Areas of Serbia by Forest Fires (17–35)

Преведено на српски

Угроженост неразвијених подручја Србије од шумских пожара

M. Urošev, A. Milanović, D. Milijašević

Assessment of the River Habitat Quality in Undeveloped Areas of Serbia Applying the RHS (River Habitat Survey) Metod (37–58)

Преведено на српски

Одређивање квалитета речних станишта у неразвијеним подручјима Србије применом RHS (River Habitat Survey) метода

B. Tošić, V. Lukić, M. Ćirković

Settlements of Undeveloped Areas of Serbia (59–77)

Преведено на српски

Насеља неразвијених подручја Србије

А.Ивковић-Џигурски, Б.Ђурђев, М.Бубало-Живковић

Лаудоновац „Најстарије“ село у Војводини (79–93)

Ж. Бјељац, Ј. Бранков, И. Поповић

Туризам у неразвијеним просторима Србије (95–110)

S. Nastis, E. Papanagiotou

Dimensions of Sustainble Rural Development in Mountainous and Less Favored Areas – Evidence from Greece (111–131)

А.Спалевић

Могућност за развој руралног подручја у Републици Србији (133–147)

Р. Милетић, М. Тодоровић, Д. Миљановић

Приступ неразвијеним подручјима у регионалном развоју Србије (149–171)

М. Вемић

Тематске карте у функцији привредног развоја Србије са освртом на неразвијена подручја (173–188)

Д. Вуковић

Ниска конкурентност неразвијених подручја: „уско грло“ привреде Србије (189–204)

Географски институт

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ (Опште напомене, Упуство ауторима)

Географски институт

CIP