• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 60-2

 

Cover / Корице

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

Nelly Hristova

Hydrological Picture of Nišava Trans-Boundary Catchment (1–14)

Преведено на српски

У припреми...

Dragana Milijašević, Ana Milanović

Anlysis of River Regime and Water Balance in the Đetinja River Basin (15–25)

Преведено на српски

Анализа речног режима и водног биланса у сливу Ђетиње

Gorica Stanojević

The Classifications of Atmospheric Circulation (27–37)

Преведено на српски

Класификације циркулације атмосфере (27–37)

Marko V. Milošević, Milovan Milivojević, Jelena Ćalić

Spontaneously Abandoned Settlements in Serbia – Part 1 (39–57)

Преведено на српски

У припреми...

Veljko Radovanović, Marijana Maksimović

Labor Market and (UN)Employment in the European Union and Serbia – Regional Aspects (59–75)

Тржишта рада и (не)запосленост у Европској Унији и Србији - регионални аспект

У припреми...

Aleksandra Stanojlović, Nevena Ćurčić, Nataša Pavlović

Tourism Valorisation of Site “Lazar’s Town” in Kruševac (77–93)

Преведено на српски

Туристичка валоризација локалитета „Лазарев Град“ у Крушевцу

Dejan Božović

Location Analysis of the Landfill of Waste in Loznica (95-105)

Преведено на српски

Анализа локације депоније отпада у Лозници

Жељко Бјељац

In memoriam: др Иван Б.Поповић (1949 - 2010) (107-108)

Радмила Милетић

In memoriam: др Марина Тодоровић (1955 - 2010) (109-110)

Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić", Serbian Academy of Sciences and Arts

The Instruction for Authors

Преведено на српски

Упутство ауторима

Географски институт

CIP