• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 40

 

Насловна страна

Садржај

Поводом јубиларне књиге „Зборника“ (1)

Милош Зеремски

Четрдесет година Географског института "Јован Цвијић" САНУ (3–9)

Петар Стевановић

Осврт на новија достигнућа у проучавању плиоцена Југоисточне Европе (11–28)

Чедомир С. Милић

Утицај аерозагађења на интензитет крашког процеса у северном и централном делу Источне Србије (29–45)

Јован Ђ.Марковић

Потребе прогресивније геоморфологије и географије (47–56)

Раденко Лазаревић

Геоморфолошка истраживања у сливу Рибнице (57–67)

Драгутин Петровић

Проблем језерских површи на ободу панонског и влашко–понтиског басена у Србији (69–79)

Душан Дукић

Искоришћавање вода у свету и проблеми њихове заштите са посебним освртом на стање у Југославији (81–95)

Милош Зеремски

Карактер и оријентација долине непосредно условљених морфоструктуром рељефа (97–104)

Јован Динић

Геоморфолошки аспект настанка и експлоатације лежишта минералних сировина (105–109)

Љиљана Гавриловић

Честина поводања на Великој Морави (111–119)

Борут Кирбус

Осврт на генезу рељефа слива Бобијског Потока (121–132)

Обрен Благојевић

Моје село прије пола вијека и данас (133–141)

Владимир Стојанчевић

Преписка српске владе са портом око цвијићевих путовања у Турску 1898–1901. године (143–150)

Мирослав Поповић

Ка новим тенденцијама у економској географији (151–156)

Олга Савић

Промене лика градова западне Србије и Шумадије (157–166)

Милован Радовановић

Становништво као аутономни биосоцијални и географски систем (167–178)

Александар Вељковић

Елементи за системски приступ проучавању града (179–190)

Милена Спасовски

Кретање и концентрација пољопривредног становништва у СР Србији (191–204)

Радмило Јовановић

Квантитативна и системска основа географске средине (213–220)

Марина Тодоровић

Густина насељености пољопривредног становништва у СР Србији (221–226)

Иван Поповић

Неке просторне карактеристике викенд насеобине „Рударево“ код Великог Градишта (235–246)

Мирослав Поповић

In memoriam Мирослав Милојевић (247–249)